Gebruik van deze website

De informatie die op of via deze Website wordt verstrekt is algemeen en is geen advies over een bepaalde kwestie. Gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, en de inherente gevaren van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op deze website.

Dienovereenkomstig dient u niet te handelen op basis van informatie die op of via deze Website wordt geopend zonder dat u passend professioneel advies over uw omstandigheden hebt ingewonnen en overwogen.

Disclaimer van aansprakelijkheid

De materialen die op deze website worden aangeboden (en links op deze website) worden aangeboden 'zoals ze zijn'. Voor zover maximaal toegestaan ​​volgens de wet,

Uglow Sport kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het materiaal op deze website aanbrengen. Het materiaal op deze website bevat mogelijk geen gegevens.

Advertentie Disclaimer

Hyperlinks en verwijzingen naar websites die door derden worden beheerd, verschijnen van tijd tot tijd op de Website.

De Website kan advertenties van derden weergeven, die al dan niet hyperlinks of verwijzingsknoppen naar websites van derden bevatten. Het weergeven van dergelijke advertenties impliceert op geen enkele manier een aanbeveling of goedkeuring door 'Uglow Sport' of aanverwante instanties van de betreffende adverteerder, zijn producten of services of een dergelijke gekoppelde website.

Als u contact opneemt met een derde partij met behulp van de functionaliteit die wordt aangeboden op de website, ook via e-mail, aanvaardt Uglow Sport geen aansprakelijkheid voor acties die door die derde partij worden ondernomen in reactie op uw communicatie of voor transacties die zijn aangegaan tussen u en de betreffende derde partij .

Toepasselijk recht

Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan zal die bepaling worden geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uglow Sport kan deze voorwaarden op elk gewenst moment herzien door dit bericht bij te werken. U bent aan dergelijke herzieningen gebonden en moet daarom deze pagina regelmatig opnieuw bezoeken om de dan geldende voorwaarden waaraan u gebonden bent, te herzien.

Disclaimer voor winkelen

Alle bestellingen worden voorbereid en verzonden door onze logistieke partner. Dus alle lokale kosten maken ons lokaal. De klant ondersteunt extra kosten tijdens het transport (zoals belastingen, douanerechten, inklaring) als deze zich voordoen.

Alle bestellingen en waarden zijn verschillend en uw bestelling is mogelijk belastbaar in uw land, afhankelijk van de voorschriften van uw land. Houd er rekening mee dat dit buiten onze controle valt en we verontschuldigen ons van tevoren als u wordt gevraagd extra belasting of douanerechten te betalen wanneer de bestelling in uw land aankomt. Houd er rekening mee dat niet alle bestellingen in aanmerking komen.